Privatizácia SCP a.s.

Stránka obsahuje informácie o privatizácii SCP a podmienkach privatizácie.

Často kladené otázky

Otázka: Ako skončila žaloba na Okresnom súde Bratislava II. , ktorú podal na občianske združenie ECO – PAPIER Ing. Fiľo ohľadne údajného poškodzovania jeho dobrého mena? Odpoveď: Občianske združenie tento spor vyhralo. Ing. Fiľo sa odvolal na Krajský súd v Bratislave a po dvoch rokoch vzal odvolanie späť.
Otázka: Čo je pravdy na tom, že Ing. Fiľo zažaloval občianske združenie ECO – PAPIER o 300 000,- EUR a taktiež jednu jeho bývalú zamestnankyňu o tú istú sumu. Je to vôbec možné, znie to neuveriteľne? Odpoveď: Je to naozaj neuveriteľné, ale je to pravda. Na miesto toho, čo si mal Ing. Fiľo splniť povinnosť vyplývajúcu mu zo zmluvy s Fondom národného majetku SR a umožniť všetkým zamestnancom SCP Ružomberok zúčastniť sa na privatizácii formou vlastníctva 15% akcií – čo dodnes neurobil, tak sa potrebuje ,,zahojiť“ a pýta si 300 000,- EUR od osamelej ženy, ktorá u neho robila takmer 20 rokov. Nech si každý urobí úsudok sám.
Ružomberský papier
občianske združenie
Židovská č. 5,
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: 02/209 522 25
E-mail: info@privatizaciascp.sk
Web:   www.privatizaciascp.sk